Overweldigende belangstelling Kerstlichtjestocht

Dit had het kernteam, Nelly van Herk-,Lia Baas, Wilma Hennipman, Eric Brand, nooit verwacht. Er zijn maar liefst 21 groepen van 55 personen aangemeld voor de Kerstlichtjestocht op zaterdagavond 15 december in de tuinen van kasteel Sypesteyn.

Zo’n overweldigende belang- stelling dat de organisatie de planning enigszins heeft aan- gepast. Om 16.06 uur start de eerste groep vanaf de Sijpekerk. Na de laatste groep is er tussen 20.25 tot 21.00 uur nog de gelegenheid om ‘los’ rond te wandelen langs de kerstplekken. Maar liefst 220 vrijwilligers doen hun best om alles glad te laten ver- lopen. Er zijn 20 coördinato- ren, van wie er 14 verantwoor- delijk zijn voor de plaatsen die de bezoekers passeren, naast zes algemene (licht, kleding, verkeer, enz.). Elke groep wordt begeleid door een verteller die ook strak de tijd moet bijhouden: maximaal een kwartier per station. Het wordt een be- toverende wandeltocht door de tuinen van kasteel Sypesteyn. Je waant je terug in de tijd dat het kindje Jezus geboren is. Na het welkom door het engelenkoor (Praise Loosdrecht/ Snowe) in de kerk passeer je de wachters

bij het blauwe hek. Je ziet onder andere de timmerwerkplaats van Jozef, de herberg, het dorp met bedelaars, koning Hero- des, soldaten, diverse muziek- groepjes, een blaasensemble van Nieuw Leven en Amicitia, schapen met de herders, de wij- zen uit het oosten met kamelen en ezels, een engel op een schommel en uiteraard de stal met Maria en Jozef. In totaal word je ongeveer anderhalf uur ondergedompeld in een bijzon- dere ervaring. Licht, warmte, muziek, vertellingen brengen je in de kerstsfeer.

Praktisch
Dit is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Loosdrecht, die het belangrijk vinden dat het kerstverhaal wordt door- verteld. De entree is gratis, onderweg wordt er wel een be- roep gedaan op uw gulle gaven. Komt u zoveel mogelijk per fiets of te voet. Parkeren kan op het terrein achter de kerk of langs de dijk. Meer info: www.kerstlichtjes- tocht-loosdrecht.nl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *